MATERIALER & MILJØ

Hos Dansk Plast A/S bruger vi primært plasttyperne PP (Polypropylen) & PE (polyethylene) i vores produktion.

Endvidere kan vi også tilbyde regenerat plader (Genbrugsplast).

Den mest brugte farve i PP er Beige (Ral 7032).

I PE er det Natur, Sort og Blå der er mest brugt.

Hos Dansk Plast A/S sorterer vi vores restmaterialer til genbrug.

PLASTTYPER

Polyolefinmaterialer (Polyethylen og polypropylen) har en miljøpåvirkning, som er blandt de laveste af ethvert materiale,

syntetisk eller traditionelt. Polypropylen (også kendt under navnet polypropen eller forkortet som PP) – er et hårdt termoplastisk materiale. Materialet har som udgangspunkt en hvidlig til farveløs egenfarve, og den kan indfarves i stort set alle farver.

Polyolefiner er fremstillet af naturlige polyolefin harpikser. Udover proplypylens kemiske egenskaber og evne til at modstå høje

temperaturer, så er materialet også meget udbredt pga. dets styrke og sejhed.

Produkter i polypropylen er godkendt til anvendelse sammen med fødevarer. Overfladen er glat og nem at vedligeholde, således

bakterier og svampe ikke kan få “fodfæste” på pladen.

PP er let at genanvende og betragtes som “ikke-problematisk affald”.

Polypropylen (polypropylen, PP) er en halvkrystallinsk termoplast. Den har høj slagfasthed, stærke mekaniske egenskaber, modstandsdygtighed overfor forskellige organiske opløsningsmidler og syre- og alkali-korrosion. Det er meget udbredt i industrien og er et af de mest almindelige polymermaterialer.

PP har øget holdbarhed og har betydelig mere slidstyrke sammenlignet med andre traditionelle produkter.  

Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) er mere miljøvenlig, fordi:

Der bruges færre naturressourcer til at producere produktet.
Generere færre affaldsprodukter i produktion og bortskaffelse.
Er meget genanvendelig.
Når PP brændes, producerer de ikke giftige gasser som det gør ved PVC-plast som afgiver klor. PP afgiver kun kuldioxid og vand ved afbrænding.
 

MILJØ

Miljø:
PP & PE affald indsamles i beholdere hvor det tydeligt fremgår hvilken plasttype der er i beholderen.

PP plasten sendes til genanvendelse hos Polyloop Plastic Recycling som forvandler det til nye råprodukter, som sælges det til end-users som bruger materialerne til et utal af formål.

F.eks. oparbejdes PE så det ender som engangspaller.

Polykarbonat-plader bliver til drivhus-tage. Sådan kunne man blive ved.

Andet affald:
Metal, som dåser, bolte, profiler, plader osv. indsamles i metalcontaineren, og sendes til genbrug

Pap indsamles og komprimeres i virksomhedens pappresser. Pap skal afhentes af City container Jylland A/S.

Restaffald/brændbart indsamles i container, og sendes til forbrænding og deponering.

Farligt affald: brandfarligt & miljøfarlig indsamles leveres til genbrugsplads. Dansk Plast A/S er tilmeldt Gen bizz, som kræves for at få lov at aflevere farligt affald.

Dansk Plast A/S

Hygumvej 4

6715 Esbjerg N

Tlf. +45 – 7216 3000

info@danskplast.dk

CVR.: 31253098