Renovering eller nyetablering af rentvandstank

Har I planer om renovering, ombygning eller ny opførelse af drikkevandstanke? Vi vejleder jer igennem hele forløbet og skræddersyer det netop til jeres behov. Ønskes en effektiv og holdbar løsning, til renovering og foring af beton- og ståltanke til drikkevand, så finder I den i samarbejde med os.

Horisontale RENTVANDStanke

UNDER JORDEN

Jordtanke kræver ingen udgifter til bygninger, kan placeres efter ønske og holder herudover vandet på en lavere temperatur end ved tanke, der er placeret over jorden.

Konstruktionen pre-fabrikeres på fabrikken, leveres i sektioner af 14 meter og sammensvejses on-site. Beholderne skal dækkes med mindst 80 cm jorddække over rørkammeret for at kunne garanteres frostfri. 

OVER JORDEN  

En stationær, horisontal drikkevandstank udformet efter kundespecifikke forhold.

Beholderne kan f.eks. udstyres med speciel rørføring samt afslutning. Konstruktionen omsættes i et fleksibelt design, som pre-fabrikeres på fabrikken.

Det betyder, at kundens ønsker implementeres med lave omkostninger og kort produktionstid. 

Casehistorier

Vandværk nyt

Brørup Vandværk  ønskede at genetablere deres gamle vandværk og mange forskellige løsninger blev vendt af bestyrelsen. Det endte med 650 m3 fordelt på 3 tanke for at sikre drift sikkerheden nu og i fremtiden.

Arne Schmidt – Driftsleder ved Brørup Vandværk 

” Tidligere erfaring gjorde, at  jeg helst så mig fri for at bruge beton materiale til det nye vandværk. jeg har fået en virkelig god løsning til vores drikkevandsopbevaring. Alt er gået op i en højere enhed

Det nuværende vandværk i Snoldelev blev opført for 50 år siden. Reaktionstanken som er støbt beton, har været utæt et par gange, hver gang blev der monteret en tynd PVC-liner (pose), men de holdt ikke tætte ret mange år. Vi undersøgte markedet, det tog sin tid fordi materialet skulle være en varig løsning samt godkendt til drikkevand idet et vandværk jo er en fødevarefabrik. Vi fandt Dansk Plast A/S som foreslog en plast løsning og dermed kunne vi slippe for vore problemer, den løsning købte vi og den fungere perfekt, vi har i dag en tæt og velfungerende reaktionstank”

 Jens Andreasen  –  Bestyrelsesmedlem i Region Øst og Formand for Snoldelev Vandværk.

 

Renovering af ståltanke med drikkevandsgodkendt plast  der nemt og hurtigt blev installeret. Alt sammen Drikkevandsgodkendt, vedligeholdelsesfrit og med en lang levetid. En løsning der sikrede rent drikkevand til beboerne. Vi var med fra start til slut.

Projektet I Grønland ved Thulebasen, bestod af 4x 500m3 vertikale overjordiske ståltanke som tidligere var forsøgt beklædt med pcv-liner, men uden den store hjælp. Kundens udfordring var at renoveringen af tankene skulle ske indenfor et kort tidsrum.

Dansk Plast A/S

Hygumvej 4

6715 Esbjerg N

Tlf. +45 7216 3000

info@danskplast.dk

CVR.: 31253098